Nõmm Invest OÜ  ei avalda ega edasta kauba tellimisel sisestatud andmeid kolmandatele isikutele.

Kui ostja soovib kauba transporti, siis edastatakse vastava teenuse osutajale saadetise edastamiseks tarvilikud andmed.